Monday, 2 July 2012

Celf Gwyl Arall Art


Arddangosfa Celf Gwyl Arall Art Exhibition
Gorffennaf 6-8 July 2012
12 Stryd y Plas // Palace st
Caernarfon

Mewn cydberthynas a // in association with 
Bocs and Gwead.com

Agoriad // Opening 6:00pm 6/07/2012 

Sadwrn-Sul // Sat-Sun 11-3pm

Gwyl Arall and Bocs present to you an innovative, contemporary art exhibition from established and emerging North Wales artists. Showcasing a combination of mixed media collage, painting, sculpture, video, printmaking, photography and installation. Bocs is very proud to be working alongside Gwyl Arall this year, in what will be the first of many exhibitions to come. Bocs is a non-profit co-operative of young artists, encompassing visual arts, music and performance, to support and showcase local talent. Bocs grew out of Oriel Dafydd Hardy and will be opening their own arts space very soon!

************************

Mae Gwyl Arall a Bocs yn falch o gyflwyno arddangosfa celf cyfoes, arloesol gan artistiaid sefydledig a newydd o Gogledd Cymru. Yn arddangos bydd cyfuniad o ‘gollage’ cyfryngau cymysg, paentio, cerflunwaith, fideo, printiau, ffotograffiaeth ac ‘installation’. Mae Bocs yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Gwyl Arall eleni, yn beth fydd y cyntaf o lawer o arddangosfeydd i ddod. Mae Bocs yng nghwmni cydweithredol o artistiaid ifanc, sy'n cynnwys y celfyddydau gweledol, cerddoriaeth a perfformiad, i gefnogi ac arddangos talent lleol. Fe dyfodd Bocs o Oriel Dafydd Hardy a byddent yn agor gofod celfyddydau ei hunain yn fuan iawn!


www.gwylarall.com

No comments:

Post a Comment